Profesionálne podnikové konzultácie

vystreľte váš obchod do nových výšok
Viac infokontakt

Optimalizujte váš obchod už dnes!

dohodnite si konzultáciu

Získajte viac

Optimalizujte váš obchod, ciele a výsledky

Takmer každé rozhodnutie v podnikaní má buď priame alebo nepriame daňové dôsledky. Našim klientom poskytujeme profesionálne poradenstvo, ktoré vykonávame pravidelne alebo nepravidelne podľa požiadaviek našich klientov. Naše služby využívajú nielen začínajúci podnikatelia, začínajúce firmy, ale aj aj firmy, ktoré pôsobia dlhodobo na trhu.

Napredujte!

Obchodné plány pripravené presne podľa vašich potrieb

Pre dosiahnutie očakávaných výsledkov úzko spolupracujeme s riaditeľmi a manažérmi organizácií už od prvotného návrhu a plánovania riešenia, aby sme tieto výstupy prispôsobili vnútro-firemným špecifikáciám.

Naša ponuka služieb

  • Zákazníci a obchod
  • Motivácia a odmeňovanie
  • Riadenie financií
  • Výkonnosť, produktivita a procesy
  • Organizovanie a stratégia
  • Obchodný model a inovácie

naša špecializácia

Podnikové riadenie a inovácie

Obchodné poradenstvo

Prieskum trhu

Fúzie a akvizície

služby podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

administratívne služby

služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

verejné obstarávanie

Naše služby

Čo pre vás môžeme urobiť

V rámci našej činnosti máme možnosť stretávať veľké množstvo slovenských firiem a pomáhať im, aby dokázali zvládnuť často neľahkú podnikateľskú situáciu. Napriek tomu, že ide o podnikateľské subjekty z rôznych segmentov, príčina problémov býva často rovnaká. Po stovkách detailných analýz môžeme s určitosťou povedať, že slovenské firmy čelia rovnakým výzvam.

Zákazníci a obchod

Motivácia a odmeňovanie

Obchodný model a inovácie

Riadenie financií

Výkonnosť, produktivita a procesy

Organizovanie a stratégia

kontaktujte nás

BeWell, s.r.o.

Magurská 13747/39
831 01 Bratislava

+421 903 837 835
info@bewell.consulting