naše služby

čo robíme najlepšie

 

Pre dosiahnutie očakávaných výsledkov úzko spolupracujeme s riaditeľmi a manažérmi organizácií už od prvotného návrhu a plánovania riešenia, aby sme tieto výstupy prispôsobili vnútro-firemným špecifikáciám.

naša špecializácia

Toto všetko pre vás vieme urobiť

naše služby

Ponúkame vám

zákazníci a obchod

Ako využiť súčasné kapacity pre rast tržieb?

Ako zastabilizovať kolísajúce, alebo sezónne tržby?

Ako nahradiť výpadok dôležitého  klienta, alebo produktu?

OBCHODNÝ MODEL A INOVÁCIE

Konkurencia vám dýcha na krk?

Potrebujete nový model podnikania?

Hľadáte podporu pri spracovaní podnikateľského plánu, štúdie uskutočniteľnosti nápadu?

RIADENIE FINANCIÍ

Chcete mať výnosy, náklady aj hotovosť pod kontrolou?

Sú vaše zákazky ziskové?

Máte dostatok financií na najbližšie obdobie?

Potrebujete úver?

Zakladáte novú firmu, chcete expandovať na nové trhy či rozšíriť svoje portfólio a chýba vám podnkateľský plán pre banku?

motivácia a odmeňovanie

Ako nastaviť systém odmeňovania, rozvoja a vzdelávania?

Ako pozitívne ovplyvňovať výkonnosť, fluktuáciu a osobnú motiváciu zamestnancov?

Ako mať kompetentných a motivovaných zamestnancov?

VÝKONNOSŤ, PRODUKTIVITA A PROCESY

Ako usporiadať firmu, aby ostalo viac peňazí na rozvoj firmy a pre majiteľov?

Ako kontrolovať výkonnosť vo firme?

Ako definovať právomoci oddelení a zodpovednosti pri riadení zákazky?

Ako vyladiť kroky a aktivity tak, aby ste boli čo najefektívnejší?

ORGANIZOVANIE A STRATÉGIA

Ako riadiť rastúcu firmu? Aké organizovanie postačuje malej a aké stredne veľkej firme?

Aké produkty a služby máme poskytovať o 3 roky?

V čom má byť naša konkurenčná výhoda?

kontaktujte nás

BeWell, s.r.o.

Magurská 13747/39
831 01 Bratislava

+421 903 837 835
info@bewell.consulting